Thursday, 26 July 2012


Soalan Tatabahasa

 Bahagian 1:          (5 markah)
Soalan kata nama am.  Pilih perkataan yang paling sesuai untuk melengkapkan soalan-soalan itu. 

1       Pelajar-pelajar yang belajar diluar negeri tinggal di _____________.
         A    hotel                                     C   bangsal
         B    asrama                                 D   warung                                                                 

2       Ibu makan dua ulas ___________ sahaja kerana perutnya sudah kenyang.
         A    durian                                  C   tembikai
         B    kelapa                                 D   rambutan                                                               

3       Kapal tangki itu singgah di ___________.
         A    stesen                                  C   pelabuhan
         B    lapangan terbang                 D   perhentian                                                            

4       Banduan-banduan itu ditahan di dalam ____________.
         A    makmal                                C   pentas
         B    istana                                   D   penjara                                                                 

5       Kereta-kereta yang rosak dihantar ke __________ untuk di baiki.
         A    bengkel                                 C   kilang
         B    zoo                                       D   klinik                                                                     Bahagian 2: (5 markah)
Pilih perkataan yang berlawanan dengan perkataan yang bergaris bawah dalam setiap butiran berikut. 

6       Pak Dolah dapat menangkap burung itu.
         A    menawan                             C   memburu
         B    melepaskan                         D   menembak                                                           

7       Budak gemuk itu tidak kuat.
         A    gagah                                   C   lemah
         B    sakit                                      D   berani                                                                   

8       Ikan-ikan dalam akuarium itu mati.
         A    hidup                                    C   segar
         B    wafat                                    D   tumbuh                                                                 

9       Keadaan negeri itu tidak aman.
         A    damai                                   C   senang
         B    susah                                   D   huru-hara                                                             

10     Baju budak itu basah terkena hujan.
         A    lembab                                 C   kering
         B    panas                                   D   sejuk                                                                     
Bahagian 3: (5 markah)
Setiap soalan di bawah ini diberikan empat kata gandaan tetapi satu saja yang paling sesuai bagi melengkapkan soalan itu.  Pilih kata ganda yang paling sesuai
11     Bangunan-bangunan di bandar raya itu ___________ belaka.
         A    pendek-pendek                    C   hodoh-hodoh
         B    tinggi-tinggi                           D   dalam-dalam                                                        

12     Kakinya _________ kerana duduk terlalu lama.
         A    semut-semut                       C   anai-anai
         B    kuda-kuda                            D   layang-layang                                                       

13     Di kebunnya ditanam ________ bunga.
         A    daun-daun                            C   batang-batang
         B    tangkai-tangkai                     D   pokok-pokok                                                         

14     ________ suka merosakkan harta benda kita.
         A    lalat-lalat                               C   anai-anai
         B    labah-labah                          D   sumpah-sumpah                                                 

15     Cahaya ___________ di jalan raya sungguh terang ketika malam.
         A    api-api                                  C   bola-bola
         B    lampu-lampu                        D   kuang-kunang                                                      Bahagian 4: (5 markah)
Setiap butiran di bawah ini diikuti oleh empat kata hubung.  Pilih kata hubung yang paling sesuai bagi setiap soalan di bawah.

16     Ali ___________ bapanya pergi ke pasar.
         A    dan                                       C   jika
         B    sebab                                   D   tetapi                                                                    

17     Budak kecil itu ___________ berani.
         A    serta                                     C   tetapi
         B    apabila                                  D   atau                                                                      

18     Awak mahu minum teh __________ milo?
         A    dan                                       C   sambil
         B    kerana                                  D   atau                                                                      

19     Budak itu membaca ___________ makan kuih.
         A    atau                                      C   sambil
         B    lalu                                        D   supaya                                                                 

20     Rajin-rajinlah belajar ___________ lekas pandai.
         A    sebab                                   C   dan
         B    supaya                                 D   kalau                                                                     


Bahagian 5: (5 markah)
Setiap butiran di bawah ini diikuti oleh empat perkataan berimbuhan.  Pilih perkataan yang paling sesuai.


21     Linda _________ keluarganya pergi ke India.
         A    tersama-sama                     C   bersama-sama
         B    menyama-nyama                 D   penyama-nyama                                                  

22     Emak _________ air yang sejuk itu.
         A    dipanaskan                           C   memanas
         B    memanaskan                       D   berpanas
        
23     __________ di Singapura sangat tinggi.
         A    bangunan                             C   pembangunan
         B    dibangunkan                         D   membangun                                                         

24     Kakinya luka kerana ___________ kaca.
         A    memijak                               C   berpijak
         B    dipijak                                   D   terpijak                                                                  

25     ___________bola itu telah patah.
         A    dipukul                                  C   pemukul
         3    memukul                              D   pukulan                                                                 Bahagian 6: (5 markah)
Berikan makna simpulan bahasa di bawah.

26     Aminah selalu memakai alas kaki ketika berjalan.
         A    tidak berkasut                       C   berkaki ayam
         B    kasut, selipar                        4    pelokek
               atau terompah                                                                                                         27     Orang yang baik hati disayangi orang.
         A    suka menolong orang lain
         B    suka memuji orang lain
         C   suka mengumpat
         D   suka mengutip                                                                                                        

28     Kebanyakan penduduk kampung itu buta huruf.
         A    boleh membaca dan menulis
         B    boleh menari dan menyanyi
         C   boleh makan dan minum
         D   tidak tahu membaca dan menulis                                                                          

29     Encik Halim seorang kaya yang tangkai jering.
         A    pemurah                                           C   lokek atau kedekut
         B    tamak                                               D   rajin                                                          

30     Osman lebih suka makan gaji daripada bekerja sendiri.
         A    menerima bayaran tetap
         B    menerima makanan dan minuman
         C   menerima hadiah
         D   menerima pujian                                                                                                     

Bahagian 7: (5 markah)
Baca dengan teliti petikan karangan di bawah ini dan jawab semua soalan yang mengikutinya.  Berdasarkan petikan karangan di bawah, pilih jawapan yang paling sesuai bagi setiap butiran berikut

            Pada zaman dahulu, raja yang memerintah sebuah negeri baru saja dikurniakan seorang puteri.  Puteri baginda terlalu cantik parasnya.  Semasa kelahiran puteri tersebut ramai pari-pari yang datang membawa jenis hadiah yang indah.  Salah satu hadiah yang dibawa ialah tiga biji bola kecil yang comel.

Tuan Puteri sangat disayangi rakyat jelata.  Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang berbudi bahasa selain memiliki rupa paras yang sungguh menawan.  Dia tidak sombong dengan dayang-dayangnya dan semenjak kecil Tuan Puteri itu asyik bermain-main dengan tiga biji bola hadiah sewaktu dia dilahirkan.  Semua orang tahu dia cekap bermain dengan tiga biji bola itu.

Pada suatu hari, sedang Tuan Puteri asyik melambung-lambungkan bola-bola kesayangannya dia terserempak dengan Dara, anak tukang kebun istana yang sedang menangis teresak-esak.

Puteri raja itu menghampiri Dara dan bertanya perlahan, “Wahai Dara, mengapakah kamu menangis?”
“Ampun tuanku,” jawab Dara lagi sambil teresak-esak.
“Hamba akan dikahwinkan dengan buah hati hamba esok, tetapi ……tetapi….”


31     Raja yang memerintah negeri tersebut baru mendapat ___________.
         A    seekor kuda putih                             C   sebiji bola
         B    seorang cahaya mata                      D   sebuah rumah                                          
32     Cahaya matanya seorang anak _____________.
         A    jantan                                               C   perempuan
         B    lelaki                                                 D   betina                                                       

33     Apakah hadiah kesayangan tuan puteri tersebut?
         A    bunga                                               C   kereta
         B    baju                                                  D   tiga biji bola                                              

34     Apabila besar dia menjadi seorang puteri yang ____________.
         A    jahat                                                 C   sombong
         B    berbudi bahasa                                D   mengomel                                                

35     Dara adalah _____________.
         A    anak tukang kebun istana                C   anak nelayan
         B    anak raja                                          D   anak menteri
        

Bahagian 8: (5markah)
Setiap butiran di bawah ini mengandungi dua ayat tunggal.  Sambungkan ayat-ayat itu dengan kata hubung yang sesuai supaya menjadi satu ayat yang betul. 

36     John suka main bola sepak.  Gopal suka main bola sepak.(dan/atau)

         __________________________________________________________


37     Hasnah menangis.  Wang perbelanjaannya telah hilang.( oleh/kerana)

         __________________________________________________________


38     Loceng telah berbunyi.  Ramai murid masih makan.(walaupun/lalu)

         __________________________________________________________


39     Ikan itu masih hidup.  Ikan itu sudah mati.(tetapi/atau)

         __________________________________________________________


40     Saya akan pergi ke rumah awak.  Saya ada masa lapang.(jikalau/ataupun)

         __________________________________________________________
                                              
                                                                        
KATA NAMA AM

KATA NAMA AM

Kata Nama Nama
- Kata nama am ialah kata nama yang menyatakan nama benda , manusia, haiwan, tumbuhan, bangunan dan
  tempat secara am
- contoh kata nama:
     a) manusia;
         - ayah, abang kakak, pakcik, datuk, nenek, cikgu, encik, tuan dan lain-lain

     b) haiwan;
         - ayam, unta, kaldai, serangga, rusa, lembu, semut, itik, harimau, gajah, kancil, buaya dan lain-lain

     c) benda;
         - kipas, kerusi, lantai, kereta, papan, motosikal, penyapu, pen, buku, payung dan lain-lain.

     d) tumbuhan;
         - sayur, pokok, padi, kelapa, serai, keladi, ubi, durian, rambutan, meranti, cengal, dan lain-lain

     e) bangunan;
         - kedai, sekolah, pejabat, rumah, menara, dan lain-lain

     f) tempat;
        - padang, jalan, kampung, bandar, estet, bandar, ladang, kebun, sawah, dan lain-lain


Soalan Latihan;

1. ___________ hidup di padang pasir.
   A. Ular                C.  Kucing
   B. Unta                D. Cacing

2. Ayah membeli sebiji __________ sempena hari jadi adik.
    A. nasi                C. kek
    B. ayam              D. donut

3. ____________ Puan Maznah terletak di bandar Seremban.
    A. Pejabat           C. Bangunan
    B. Hospital          D. Kampung

4. Cikgu Aznan membeli sebuah ____________ Proton Pesona.
    A. basikal            C. motosikal
    B. lori                  D. kereta

5. Ibu menggoreng ikan di ____________ .
    A. bilik                C. dapur
    B. atap                D. ruang tamu